"Wietrzyk wieje słońce świeci do przedszkola idą dzieci"

Strona poświęcona punktom przedszkolnym na terenie Gminy Wyryki

RSS 2.0

Zakończenie roku przedszkolnego oraz projektu pn. „Wietrzyk wieje słońce świeci do przedszkola idą dzieci”

DSCF4328
W dniu 19 czerwca 2013 r. nastąpiło uroczyste zakończenie roku przedszkolnego oraz projektu pn. „Wietrzyk wieje słońce świeci do przedszkola idą dzieci”.
 
Projekt finansowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
 
W ramach zadania zostały zrealizowane wszystkie założenia jakie Gmina przed sobą postawiła. Na terenie Gminy Wyryki uruchomiono trzy punkty przedszkolne, zatrudniono kadrę nauczycielską. Nowo powstałe punkty  po wcześniejszej adaptacji pomieszczeń do potrzeb maluchów zostały zaopatrzone w nowe stoliki, krzesełka, biurka, szafki, szatnie, tablice a przede wszystkim w pomoce dydaktyczne (zabawki edukacyjne, sprzęt multimedialny, sprzęt muzyczny, artykuły plastyczne, podręczniki i książki). Dzięki dofinansowaniu z UE Dzieci z Punktów Przedszkolnych przez 3 lata korzystały z wychowania przedszkolnego BEZPŁATNIE. Unia Europejska finansowała Dzieciom także: zajęcia z języka angielskiego, logopedii oraz rytmiki.  
 
Od początku trwania projektu do punktów przedszkolnych uczęszczało 89 dzieci w wieku 3-5 lat, co niewątpliwie świadczy o tym, jak wielką popularnością cieszy się projekt w Gminie Wyryki. Pierwotne założenia projektu przewidywały, że w czasie jego trwania zostanie przyjętych w sumie 60 dzieci.
 
Okres realizacji projektu: 01.07.2010 r. – 30.06.2013 r. Całkowita wartość projektu: 1 206 529,04 zł z czego wkład własny gminy wyniósł zaledwie 18 098 zł.
 
 
              Podczas uroczystości dzieci śpiewały, tańczyły a także recytowały wiersze, każdy maluch dostał dyplom oraz upominek z okazji zakończenia roku przedszkolnego. Następnie Wójt Gminy Wyryki Andrzej Ćwirta złożył podziękowania dla kadry nauczycielskiej, dyrektorom szkół, pracownikom zajmującym się obsługą finansową a także pracownikom biura projektu. Podziękowania złożyła również dyrektor Zespołu Szkół w Wyrykach Pani Marzena Trociuk i dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach Pani Renata Paluszkiewicz. Głos zabrał także koordynator projektu Kamil Gąsiorowski dziękując za współpracę przy realizacji projektu. Na koniec podziękowania składali rodzicie maluchów uczęszczających do punktów przedszkolnych. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem.
 
Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, za trud i wysiłek włożony we właściwą realizację projektu. Dzięki Wam projekt zrealizowano w każdym etapie prawidłowo i terminowo. Projekt został także wyróżniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jako przykład „Dobrych Praktyk” oraz został wybrany do kampanii promującej program kapitał Ludzki na Lubelszczyźnie „Wirus POKL – Zarażeni Wiedzą”.
 
Biuro Projektu
 

Kategorie: Aktualności

Mateusz Czerniak


Losowe zdjęcia

074 dscf0702 wizyta-klauna-6 nowe-647 dscf4028 dscf0249

Punkty przedszkolne otwarte są od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 13:30.
Lokalizacja punktów:
- Szkoła Podstawowa w Kaplonosach,
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Wyrykach,
- Świetlica Wiejska w Suchawie.